Van werk naar werk


Van werk naar werk is bedoeld voor werkgevers die professionele begeleiding zoeken voor hun met ontslag bedreigde werknemer(s) waarbij men op zoek is naar een nieuwe werkbestemming.

Als redenen voor ontslag komen veelal de volgende punten naar voren;

 • Reorganisatie
 • Een andere baan ambiëren
 • Ziekte van medewerker, waardoor hij zijn functie niet meer kan uitoefenen en er geen alternatieven binnen de organisatie beschikbaar zijn (re-integratie 2de spoor).

Waarom een van werk naar werk traject aanbieden?

 • De kans op het vinden van een nieuwe baan, en de snelheid waarmee dat gebeurt, neemt onder professionele begeleiding toe.
 • De werkgever neemt zijn verantwoordelijkheid door (voormalige) werknemers nieuwe loopbaankansen te geven (goed werkgeverschap).
 • Van werk naar werk is een vorm van sociaal personeelsbeleid, wat tevens een positieve uitstraling heeft naar de overige werknemers.
 • Het snel vinden van een nieuwe baan kan vermindering van loonkosten tot gevolg hebben.

De volgende onderwerpen kunnen aan de orde komen:

 • Inzicht krijgen en verwerken van gevoelens die horen bij het verlies van uw baan.
 • Wat neemt u mee aan levens – en werkervaring?
 • Wat zijn uw drijfveren, talenten, kwaliteiten en vaardigheden en waar komen deze het best tot hun recht?
 • ‘Belemmerende’ overtuigingen die u in de weg kunnen staan bij het zetten van vervolgstappen.
 • Uw nieuwe koers bepalen d.m.v activiteitenplan.
 • Arbeidsmarktoriëntatie (-analyse en -benadering).
 • Netwerkgesprekken voeren.
 • Jezelf profileren d.m.v. ‘personal branding’.
 • Sollicitatiegesprekken voeren.
 • Nazorg/coaching on the job.

Het beoogde resultaat is nieuw werk dat past bij uw persoonlijke kwaliteiten, interesses, competenties en mogelijkheden.

Van Ee consultancy is gevestigd in Hoogeveen en heeft ook een kantoor in Emmen.

Neem contact op voor meer informatie of een oriënterend gesprek. Bel met Bas van Ee (06-55113863) of stuur een e-mail naar info@vaneeconsultancy.nl

“Plezier in het werk is een toegevoegde waarde in het leven!”

Referenties