Loopbaanadvies


Loopbaanbegeleiding is voor iedereen die stil wil staan bij de keuzes die tot dusver zijn gemaakt in zijn/haar leven en werk.

Heb je het gevoel dat je werk niet meer bij je past, of dat je er geen plezier meer aan beleeft? Merk je dat je meer in je mars hebt, maar weet je niet hoe je dat vorm kan geven, of wil je een andere richting inslaan, maar heb je geen idee hoe je dat aan moet pakken? Een loopbaantraject kan je hierbij helpen. Een traject omvat 6 tot 10 bijeenkomsten, afhankelijk van je persoonlijke situatie. Na een oriënterend intakegesprek waarin jouw wensen en doelen worden vastgesteld. Loopbaanbegeleiding helpt je in je zoektocht naar:

  • wat je werkelijk wilt in je leven en je werk
  • je kracht en bezieling
  • je drijfveren en je verlangens
  • jouw kwaliteiten en talenten
  • je eigen behoeften en grenzen
  • meer zelfinzicht te krijgen en te leren vertrouwen op jezelf
  • wat jou in de weg staat om andere keuzes te maken

Het resultaat is een gedegen persoons- en beroepsprofiel. Je bent in staat om bewuste keuzes te maken voor de toekomst en de juiste stappen te ondernemen. Vaak wordt het individueel loopbaanonderzoek ingezet als voorschakeltraject van een re-integratie 2e spoortraject.

Van Ee consultancy is gevestigd in Hoogeveen en heeft ook een kantoor in Emmen.

Neem contact op voor meer informatie of een oriënterend gesprek. Bel met Bas van Ee (06-55113863) of stuur een e-mail naar info@vaneeconsultancy.nl

Coaching


Op een andere manier naar jezelf leren kijken..

Als coach combineer ik de veranderingsgerichte (transformatie) stijl van coachen met een resultaatgerichte stijl. Vanuit de transformatie stijl laat ik u naar uzelf  kijken en voorzie ik uw gedrag van commentaar. Zie mij als een soort pratende spiegel, een eigenwijze die vaak kritische vragen stelt, die u uitnodigt om op zoek te gaan naar uzelf. Persoonlijk aandacht en de ruimte om de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen, reflectie en dieptevragen kunt u hierbij van mij als coach verwachten.

Vanuit de resultaatgerichte  stijl nodig ik u uit om u bewust te worden van uw doelen, kansen, mogelijkheden en activiteiten. Mijn focus ligt hierbij op praktische toepassingen en actie. Ik motiveer en coach u om uw eigen doelstellingen stapsgewijs te realiseren, op uw eigen manier. Een praktische inslag, faciliteren om het beoogde resultaat te bereiken en concrete acties aanreiken, is wat u van mij kunt verwachten.

“Elke verandering begint met een andere manier van kijken”

Koersonderzoek - Loopbaanonderzoek


Het koersonderzoek helpt u bij uw (her)oriëntatie op uw loopbaan.

Om verschillende redenen kunt u hieraan behoefte hebben: als u een nieuwe levensfase ingaat met andere wensen m.b.t. het vormgeven van (zinvoller) werk, bij ontslag, bij afnemende vitaliteit en motivatie of bij ziekte. Maar ook als u wilt nagaan of u uw talenten beter of anders kunt gebruiken.

In het koersonderzoek besteedt u door middel van gesprekken en opdrachten aandacht aan uw levensloop en levensthema’s, waarden, drijfveren, kwaliteiten, valkuilen en belemmeringen, en uw persoonlijke voorwaarden voor vitaliteit en zingeving.

Op het eind heeft u een realistisch en passend perspectief geformuleerd, waar u geïnspireerd en met motivatie aan zult kunnen werken. Door het opgebouwde zelfinzicht kunt u met zelfvertrouwen in beweging komen om uw nieuwe koers te realiseren. Dit creatieve zoekproces heeft over het algemeen ook een positieve invloed op het persoonlijke leven.

Voor wie is een koersonderzoek bedoeld?

Als werkgever kunt u een koersonderzoek aanbevelen voor uw werknemer. Als werknemer kunt u ook zelf initiatief nemen tot een koersonderzoek.

“Wees niet bang voor veranderingen, wees eerder bang dat je vast komt te zitten”

Referenties